หน้าหลัก หลักสูตร บุคลากร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกี่ยวกับสาขาวิชา
DreamWeaver8.0 Vol.2
วิธีนำไฟล์ Flash แทรกใน PowerPoint
วิธีการ Upload file ด้วย Macromedia Dreamweaver
รายงานผลการดำเนินงานสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์

 

moodle

เอกสารการเรียนการสอน วิชา ง30202 ภาคเรียนที่ 1/2560
มารู้จักห้องเรียนของสาขาฯ กันเถอะ คลิ้ก
 
ภาคเรียนที่ 1/2560
เอกสารการเรียนการสอน
ห้องเรียน
  อ.ศิริพร
อ.บุญนที
อ.เลาขวัญ
อ.พิชญุตม์
อ.นิรุตต์
อ.ฐิติณัฐ
อ.ชูทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 1/05/2559
Our school
Computer & Technology Department
Mahodol Wittayanusorn School, Thailand
Tel : +66 2849 7000 Fax. +66 849 7201