ภารกิจ
จัดการเรียนการสอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและเปิดชุมนุมให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน สื่อ และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้การนิเทศครูในสาขาวิชา ให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและสอนเพิ่มเติมนักเรียนในหัวข้อที่มีความยากลึกซึ้ง ให้คำปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน


ติดต่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 7200
โทรสาร: 0 2849 7201

Computer & Technology Department
Building 1 Mahidol Wittayanusorn School
364 Moo 5, Salaya, Buddhamonthon, Nakhon Pathom, Thailand 73170
Tel. +66 2849 7201
Our school