หน้าหลัก หลักสูตร บุคลากร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกี่ยวกับสาขาวิชา
 
 
 

รายวิชา ง30202
การเขียนโปรแกรมไมโครคอลโทรลเลอร์ (ภาคเรียนที่ 1/2560)


แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ

ใบงาน
สาระที่ 1 แนะนำอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (บทที่ 1 และ 2) -
สาระที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมและการแสดงข้อความออกทางจอภาพ LCD และขับเสียงออกลำโพงเปียโซ (บทที่ 3(3.1), บทที่ 5 และบทที่ 6 กิจกรรม 1-2)
ใบงานที่ 1
สาระที่ 3 การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตดิจิตอล (บทที่ 4)
      ปฏิบัติการที่ 1
ใบงานที่ 2
สาระที่ 4 การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตแอนะล็อกเบื้องต้น (บทที่ 4)
      ปฏิบัติการที่ 2
ใบงานที่ 3
สาระที่ 5 การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม (บทที่ 4)
      ปฏิบัติการที่ 3
ใบงานที่ 4
สาระที่ 6 การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟตรงและเซอร์โวมอเตอร์ (บทที่ 8)
      ปฏิบัติการที่ 4
ใบงานที่ 5

สาระที่ 7 การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อินพุตแอนะล็อก (บทที่ 8)


ใบงานที่ 6
   
   
 
 
Computer & Technology Department
Building 1 Mahidol Wittayanusorn School
364 Moo 5, Salaya, Buddhamonthon, Nakhon Pathom, Thailand 73170
Tel. +66 2849 7000
Our school